Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

rainbow-warrior
Wejdź na pierwszy stopień. Nie musisz widzieć całych schodów. Po prostu zrób pierwszy krok”
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viaover-land over-land
rainbow-warrior
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viamentality mentality
rainbow-warrior
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaover-land over-land

February 11 2018

rainbow-warrior
Przyjmij w końcu do wiadomości, że nic mu się nie stało, nie pochłonęła go ziemska odchłań, nie odcięło mu rąk, tylko po prostu ma Cię głęboko w tej swojej zgrabnej dupie. Dlatego nie pisze, nie odzywa się i zachowuje się jakby zapadł się pod ziemię. Wytrzymaj. Daj radę. Jak zatęskni to się odezwie. A jak się nie odezwie to po co aż tak zabiegać o uwagę takiego dupka?
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
rainbow-warrior
rainbow-warrior
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

February 10 2018

rainbow-warrior
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocentsoul innocentsoul

February 07 2018

rainbow-warrior
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen viaover-land over-land
rainbow-warrior
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
rainbow-warrior
Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy
— Charlie Chaplin
Reposted fromolass olass viasweetnothingg sweetnothingg
rainbow-warrior
0663 cc0b 500

February 05 2018

rainbow-warrior

February 03 2018

rainbow-warrior
rainbow-warrior
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaonatequila onatequila
rainbow-warrior
7231 5270
Reposted fromframbuesa frambuesa viaonatequila onatequila
rainbow-warrior
6304 5cf0 500
Reposted fromrichardth richardth viamefir mefir
rainbow-warrior
5913 7514 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
rainbow-warrior
Lubię urodę, ale położoną na inteligencję.
— Konwicki
Reposted fromkropka kropka vianergo nergo

February 01 2018

rainbow-warrior
3216 adf1 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viapodkreslajmnie podkreslajmnie
0824 a1cb 500
Reposted fromcrosslab crosslab viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl